Pokyny k obsluze pro neregistrované zákazníky

Dobíjení přes https://charge.pre.cz/IDstanice

 1. VŮZ PŘIPOJTE K DOBÍJECÍ STANICI. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁ STANICE DVÍŘKA, POKRAČUJTE BODY NÍŽE A VYČKEJTE JEJICH OTEVŘENÍ PRO PŘIPOJENÍ KABELU. DOBÍJENÍ BUDE ZAHÁJENO, JAKMILE DVÍŘKA ZAVŘETE.
 2. NASKENUJTE QR KÓD ČTEČKOU VE VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU (VOLNĚ DOSTUPNÁ PŘES APP STORE NEBO GOOGLE PLAY), PŘÍPADNĚ ZADEJTE JEDINEČNÝ URL KÓD ZÁSUVKY DO PROHLÍŽEČE ZA ADRESU HTTPS://CHARGE.PRE.CZ/
 3. ZVOLTE PRODUKT DOBÍJENÍ A POTVRĎTE ZAŠKRTNUTÍM PODMÍNKY DOBÍJENÍ.
 4. VYBERTE „PŘEJÍT K PLATBĚ".
 5. ZADEJTE ÚDAJE Z KREDITNÍ KARTY VISA/MASTERCARD K PROCESU PLATBY A ZAPLAŤTE.
 6. DOBÍJENÍ JE ZAHÁJENO.

Nyní můžete ve webovém rozhraní mobilního zařízení nebo PC stáhnout nebo po zadání emailové adresy emailem zaslat zjednodušený daňový doklad, nebo předčasně ukončit dobíjení.

Instructions for unregistered customers

Charging with https://charge.pre.cz/IDstanice

 1. Connect the vehicle with the charging station. In a case that the charging station has a door, folllow the steps bellow and after that wait until the door opens, connect the cable and the charging will start after you close the door.
 2. Scan the QR code with the QR scanner in your mobile phone (the app is free available via App Store or Google Play) or enter the unique URL code of the connector into the browser under the address https://charge.pre.cz/
 3. Choose the charging product and confirm by agreeing with the charging terms and conditions
 4. Choose “Přejít k platbě/Go to the payment”
 5. Enter your Visa/MasterCard data for the payment procedure and pay.
 6. The charging has started.

Now in the web interface of your mobile phone or PC you can download the invoice OR after entering your email address you can send the invoice on your email OR prematurely end the charging.